Dansk Psykiatrisk Selskabs Summer School

Dansk Psykiatrisk Selskab

Tilmelding
Skriv en kort motiveret ansøgning om, hvorfor du kunne tænke dig at deltage. Deltagerne vil blive udvalgt på baggrund af ansøgningerne. Ansøgningen skal have oplysning om: navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt hvilket semester du skal starte på. For færdige læger anføres hvorvidt du er i turnus.Deltagere
Medicinstuderende og læger i turnus, max 30 deltagere.Gebyr
Kurset inkl. middage er gratis.

Ansøgningsfrist
Fredag den 15. juni 2012.
(I får svar tilbage senest 5.7.2012
)

Ansøgning sendes på e-mail til
Sekretær Lena Bjørn Rasmussen
E-mail: lena.bjoern.rasmussen@regionh.dk
Mrk.: ”Summer School”.

Kursusledelse
Overlæge Jeanett Bauer, Psykiatrisk Center København og overlæge Marianne Kastrup, Psykiatrisk Center København.

Sted
Distriktspsykiatrisk Center
Strandboulevarden 96, 6. sal
2100 København Ø

20/8 – 21/8 – 22/8 – 23/8 – 2012

Dansk Psykiatrisk Selskab afholder Summer School rettet mod medicinstuderende og nyligt uddannede læger med det ønske, at øge viden om psykiatrien og hermed også rekrutteringen til faget.

Deltagerne vil i løbet af kursets 4 dage, stifte bekendtskab med centrale kliniske temaer inden for psykiatrien, præsenteret af eksperter inden for de respektive områder.

For at give et indblik i fagets forskningsaspekter, vil der blive gennemgået et ph.d. forløb samt forløbet af den proces, der finder sted, når en ide bliver et færdigt projekt.

Som et tredje delelement vil deltagerne møde en række psykiatere, der har valgt forskellige interesseområder og karriereforløb. Der vil her blive lejlighed til at drøfte de mange karrieremuligheder, man har, hvis man vælger det psykiatriske speciale.

Deltagelse i kurset er gratis takket være et unrestricted grant fra Lundbeckfonden.

Antal deltagere er begrænset til max 30.

Dansk Psykiatrisk Selskab
www.dpsnet.dk

Formand: Jeanett Bauer, E-mail: Jeanett.Bauer@gmail.com
Sekretær Lena Bjørn Rasmussen E-mail: Lena.Bjoern.Rasmussen@regionh.dk

Skriv et svar